Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 5 personen. Binnen het huidige bestuur bestaat de volgende taakverdeling:

Voorzitter:            Johan Lambers

Secretaris:            René Dix

Penningmeester:       Simon Milatz

Algemeen lid:        Liza Staarman

Algemeen lid:        Hermien Middag

Materialen

H. Bouwhuis

Docenten

vacant

Lotus

Martin van Goor

Webmaster

René Dix